ADVOCAAT ERFRECHT Advocaat Erfrecht

 

 

 

Erfrechtadvies

Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek regelt (nagenoeg) alles wat zich in het erfrecht zoal kan voordoen. De verdeling is meestal het sluitstuk van de afwikkeling van een nalatenschap. Verdeling is belangrijk bij de boedelafwikkeling, talloze moeilijkheden kunnen zich voordoen.

Ook doen zich vaak moeilijkheden voor bij de zogenaamde wettelijke verdeling (een regeling ten gunste van de langstlevende; het zogenaamde “stiefouder gevaar”), de legitieme portie voor (klein) kinderen die zijn onterfd, het bewind over nalatenschappen en de vereffening. Verder leiden (pseudo)schenkingen tussen ouders en kinderen ook vaak tot moeilijkheden. Een tegenwoordig veel voorkomend familiedrama is het (beweerde) financiële misbruik dat sommigen van hun (demente) ouders maken.

 

 

 

Ga naar de gespecialiseerde advocaat erfrecht Jos Huntjens

Bezoek ook onze relevante links

Alles over echtscheiding

Advocaat ondernemingsrecht Marcel van den Ende

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde links

Bestrijden vliegen en muggen ook op ons kantoor